Published: 2020-08-27

NANDONG: TRADISI LISAN SIMEULUE

Sanusi Ismail, Bustami Abubakar, Hasbullah, Azhari Aiyub

1-20

FANSUR SEBAGAI KOTA TUA ISLAM

E. Edwards McKinnon, Nurdin AR

21-31

KERAMIK ASIA TENGGARA DARI SITUS LAMREH, ACEH-INDONESIA

Amir Husni, Husaini Ibrahim, Marduati, Mokhtar Saidin

51-62

PEKAN KEBUDAYAAN ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Septian Fatianda, Nuraini A. Manan, Muhammad Yunus Ahmad

63-79